Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij luki 11.1 11.4

Pobierz

Wymagana …Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj tekst Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1-11.4 zakreśl literę a b albo c oliwiastanczak554 oliwiastanczak554answer.. Uwaga!. • Popatrz na wyrazy poprzedzające luki i następujące po nich.. Język angielski - ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE - znajdziecie tutaj.. rozwiązane.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna …Przeczytaj tekst.. Gimnazjum.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Spójrz!. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij …Zadanie 11.. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.Za Wami sprawdzian 2016.. Uzupełnij każdą lukę (7.1.-7.3.). Dwa przymiotniki zostały podane dodatkowo i nie pasują do … Uzupełnij luki od 1-4 jednym wyrazem tak aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny ze zdjęciem.. The …Przeczytaj opis ilustracji.. Wybierz właściwe odpowiedzi na pytania (11.1.-11.4.)..

Przeczytaj opis zdjęcia.

• Przeczytaj polecenie.. jedną z podanych poniżej odpowiedzi tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.Genshin Impact Daily Check-In.. Uzupełnij każdą lukę (18.1. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Come to my …Przeczytaj opis fotografii.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru …11.1 a 11.2 c 11.3 b 11.4 a ZPL Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją.Przeczytaj tekst.. Wybierz właściwe słowa w …Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami i wyrażeniami.. Uwaga!. Polub to zadanie.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i …N Luki muszą być uzupełnione informacją w języku angielskim.. Przeczytaj opis zdjęcia.. Przeczytaj regulamin laboratorium Doktora Q w zad.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C.. 2.ZADANIE 11 / 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Z nami sprawdzicie, jak poszedł Wam sprawdzian 2016 szóstoklasisty.Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1.1.-1.3.. Wymagana jest pełna … Przeczytaj tekst.. Rules.ZADANIE 10 Przeczytaj tekst..

Wysłuchaj nagrania jeszcze raz, a następnie uzupełnij luki w zad.

Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. WILLIAM SHAKESPEA - Pytania i odpowiedzi - Język angielskiPrzeczytaj opis ilustracji.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …9 Przeczytaj zdania i dopasuj do nich obrazki.. ____ / 4 Przeczytaj opis osoby i obok podanych zdań wpisz pasujące do nich przymiotniki.. Question from @Izuku - Gimnazjum - Język angielskiOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Uzupełnij luki 12.1-12.3 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wymagana jest pełna …Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. (4 pkt) Do ka Ŝdego obrazka (11.1. dobierz informacj ę, która go dotyczy (A - E).. rozwiązane.. Jedna informacja …4.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1-11.4 Zakreśl literę A, B albo C. .. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z fotografią..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt