Etapy obróbki wstępnej ryb

Pobierz

Obróbka wstępna ryb: a) zabijanie ryb żywych b) rozmrażanie ryb mrożonych c) odsalanie ryb solonych d) oczyszczanie: - usuwanie łusek - ściąganie skóry - patroszenie e) podział tuszek : - filetowanie - dzielenie na dzwonka 2.. Czynności te mogą odbywać się na kuchni na wyznaczonych stanowiskach lub w aneksach.1.. Etapy obróbki wstępnej Rodzaj obróbki wstępnej Czynności Maszyny i urządzenia Brudna - polega na usu-nięciu z powierzchni za-nieczyszczeń i części nie-jadalnych.. c)oczyszczanie-ręczne lub mechaniczne.. Etap następujący po wstępnej obróbce i oczyszczeniu mięsa, często nazywany jest przygotowaniem czystym.Technologia gastronomiczne 1.Kiedy stosujemy moczenie surowców 2.W jaki sposób można rozdrobnić surowce 3.W jaki sposób panierujemy i blanszujemy surowce 4.Co należy robić,aby nie dopuścić do dużych strat składników podczas obróbki wstępnej 2015-01-08 22:40:36- wymienić etapy obróbki wstępnej ryb - wymienić metody obróbki cieplnej - wymienić metody utrwalania ryb-przyporządkować owoce morza do poszczególnych grup dobry Potrafi: - ocenić świeżość ryb - opisać etapy obróbki wstępnej ryb - scharakteryzować metody obróbki cieplnej - scharakteryzować potrawy z ryb - scharakteryzować metody utrwalania ryb3.2.1.. sortowanie mycie czyszczenie obieranie płukanie sortowniki płuczki płuczko-obieraczki obieraczki skrobaczki do ryb Czysta - polega na nada-Do podstawowych zadań obróbki wstępnej ryb należy: zabijanie Oczyszczanie Patroszenie Przygotowanie półproduktów Przygotowalnia właściwa ryb Procesy technologiczne, jakim są poddawane ryby podczas obróbki czystej to: porcjowanie, mielenie i panierowanie.2.Obróbka wstępna brudna-ma za zadanie usunięcie z surowca zanieczyszczeń,części nadpsutych.Odbywa się w przygotowalni pierwszej..

WG wyposażenie techniczne obróbki wstępnej.

Potrawy z mięsa gotowanego 124 3.2.3.. Wymień kolejne etapy obróbki wstępnej ryb żywych: (3pkt)--- 9. Podaj etapy wykonania potrawy: pstrąg saute - ( 2pkt) --Podsumowanie Obróbka wstępna warzyw składa się z pięciu etapów: segregowanie, mycie, oczyszczanie, płukanie i rozdrabnianie.. Przetwory z mięsa zwierząt rzeźnych i podrobów 162 3.4.1.II.. Potrawy z mięsa pieczonego 148 3.2.6.. Zupa - rosół z makaronem.Podczas obróbki wstępnej, na etapie rozdrabniania pokarmu bogatego w tłuszcze (mięso, ryby), pod wpływem światła i tlenu, dochodzi często do utleniania składników pokarmowych.. Obróbka wstepna ryb može obejmowaé nastepujace czynnošci: Zabijanie ryb šwieŽych RozmraŽanie ryb mrožonych Odsalanie, czyli moczenie ryb Oczyszczanie ryb Podzial tuszek i przygotowanie pólfabrykantówObróbka w stçpna ry b šwieiych Etapy obróbki wstçpnej ryb przedstawiono na rys" c) œsuwanie tuski f' šciaganie skóry ze szczupaka a) o ghLszanie ryby d) golenie ryby b) zabiJanie e) patrcxszenie i) filetowanie 40.411 g) patroszenie — odglawianie h) dzielenie na dzwonka I IL s 65; 31b s.Proces obróbki czystej (właściwej) mięsa, drobiu i ryb wiąże się z czynnościami: porcjowania, rozdrabniania, mielenia oraz krojenia..

Przeredaguj ją w ten sposób, by ująć elementy obróbki wstępnej ryb.

Dodatki - kasza pęczak na sypko, buraczki zasmażane.. Podstawowe wiadomošci na ternat ryb .. Obróbka wstępna składa się z: Obróbki wstępnej brudnej Obróbki wstępnej czystej OBRÓBKA WSTĘPNA = OBRÓBKA WSTĘPNA BRUDNA + OBRÓBKA WSTĘPNA CZYSTA 3.WG wyposażenie techniczne obróbki wstępnej - YouTube.. Proces ten prowadzi do obniżenia wartości odżywczej, szkodliwych przemian chemicznych i ma wpływ na walory smakowo - zapachowe potraw.- rozróżniać etapy produkcji potraw z ciast gotowanych i smażonych oraz kasz, .. wykorzystaniem metod obróbki wstępnej, - stosowanie nowoczesnych zasad dekor acji potraw lub napojów, .. - dokonać podziału ryb - wymienić potrawy z ryb Potrawy z mięsnej masy mielonej 152 3.3.. Etapy przygotowania potraw Kuchnia molekularna 87 Cechy kuchni molekularnej Etapy przygotowania potraw Powtórzenie wiadomości 88 Rozwiązywanie testów3.. Ryby i owoce morza Uczeń: 1) wymienia etapy obróbki wstępnej ryb i owoców morza 3) przeprowadza obróbkę wstępną ryb i owoców morza 4) przeprowadza obróbkę cieplną ryb i owoców morza 5) określa warunki przechowywania 6) przyrządza potrawy z stosując różne techniki kulinarne 7) zna asortyment potraw z ryb i owoców morza 4.8..

3.Etapy obróbki wstępnej brudnej: a)sortowanie-odnośnie gatunków,wielkości i jakości.

Obróbka wstępna ma na celu usunięcie z surowca zanieczyszczeń, części niejadalnych i zepsutych oraz nadanie mu odpowiedniego kształtu.. Ważniejsze czynności obróbki wstępnej zająca i poszczególne etapy tych czynności zostały pokazane na tablicach od V-1 do V-4.25 lipca, 2019 26 sierpnia, 2020 admin-tradycyjne-przepisy.pl Brak komentarzy drób, mięso, nadziewanie, obróbka, patroszenie, pieczenie Obróbka wstępna drobiu Ważną rolę odgrywa również płeć ptaka.23 Zasady przeprowadzania obróbki wstępnej Zasady przeprowadzania obróbki cieplnej Niekorzystne zmiany podczas obróbki wstępnej i cieplnej Charakterystyka i podział grzybów 24 Budowa grzybów Podział grzybów Charakterystyka grzybów jadalnych Obróbka wstępna i cieplna oraz przetwory z grzybów 25 Etapy obróbki wstępnej6) sortuje surowce rybne według określonych kryteriów; 7) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do wstępnej obróbki surowców rybnych; 8) obsługuje maszyny, urządzenia i narzędzia podczas wstępnej obróbki surowców rybnych;1.. Przygotowalnia czysta mięsa .. OBRÓBKA WSTĘPNA ZAJĄCA, DROBIU I RYB 1.. Dorszowate MorszczukPrzy obróbce wstępnej usuwa się z podrobów części niejadalne i zanieczyszczenia (błony, tłuszcz, kanaliki, chrząstki, gruczoły, itp.)..

Czynnościami obróbki wstępnej czystej są: rozdrabnianie, mieszanie porcjowanie i formowanie.Mięso - pulpety drobiowe w sosie koperkowym.

Ryby — zwierzqta kregowe, zimnokrwiste, których budowa ciaia i narzqdy przystosowane sq do Žycia w wodzie.. Deser - krem sułtański.. Sposoby rozmrażania ryb: a) na mokro- w wodzie z soląTabela 4.1.. Mięso - gulasz wieprzowy.. b)mycie.. Dodatki - kluski półfrancuskie, marchewki mini z wody.. Potrawy z mięsa smażonego 132 3.2.4.. Właściwie przeprowadzona obróbka wstępna pozwala obniżyć straty wartości odżywczych i ograniczyć ilość .Obróbką wstępną nazywa się proces, którego zadaniem jest przetworzenie.. Ocena i zastosowanie podrobów 157 3.4.. Tzw. "obróbka brudna" musi być wykonywana w osobnym pomieszczeniu.. Stwórz prezentację (np. w Power Poincie) zawierającą przekształconą przez Ciebie recepturę, ciekawe zdjęcia etapów przygotowania dania, gotowej potrawy, może podkład muzyczny, filmik (formaProszą zapisać temat do zeszytu, a następnie zapisać ryby, podział ryb, etapy obróbki wstępnej ryb.. d)płukanie.16.. Następująca po obróbce wstępnej brudnej obróbka wstępna czysta ma na celu rozdrobnienie oczyszczonych podczas obróbki wstępnej brudnej surowców, łączenie z różnymi dodatkami, formowanie porcji i przygotowanie półproduktów.. Potrawy z mięsa duszonego 142 3.2.5. surowca w półprodukt przeznaczony do dalszych czynności technologicznych.. Odszukaj recepturę przygotowania tego dania.. Obróbka wstępna 124 3.2.2.. Zupa - barszcz czerwony czysty.. Dodatki - krokiety naleśnikowe z kapustą i pieczarkami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt