Przyjrzyj się osi czasu i mapie ukazującej wyprawy żeglarzy na przełomie

Pobierz

Klasa V DZIEŃ DOBRY OSTATNI PIASTOWIE NA HISTORIO TRONIE POLSKI ZESZYT ĆWICZEŃ DO HISTORII SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY V MAM TO NA JUTRO A NIE WIEM JAK .Czas wygenerowania strony: 0.. Najmłodszym pomaga oswoić się z perspektywą historyczną i wyobrazić sobie, jak bardzo odległe w czasie są fakty, które poznają.. b) Zaznacz pionowymi liniami obszar, na którym wybuchły trzy powstania.Wyprawa "Razem na biegun" zakończyła się sukcesem.. b) Zaznacz pionowymi liniami obszar, na którym wybuchły trzy powstania.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Europę Środkowo-Wschodnią w XVII wieku.. Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moim wasalem.. 2 6 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej - Zadanie 2: Wczoraj i dziś 5 - strona 7 a) W odpowiednich miejscach na mapie zapisano nazwy dwóch wielkich rzek, które przepływały przez Me Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 5Na podstawie mapy wykonano poniższe ćwiczenia: a) Zapisano imiona władców, którym przysługiwały określone części państwa Franków: 1. które znajdowały się na terenie państw powstałych w wyniku rozpadu cesarstwa Karola Wielkiego.Pomysł na weekend w Polsce nie musi opierać się na miejscach odwiedzanych przez tłumy turystów.. Zapisz się Wypisz się Aby otrzymywać powiadomienia, wyraź na to zgodę w ustawieniach przeglądarki, np. dla Chrome , Safari , Edge lub FirefoxŚredniowiecze - epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć geograficznych.Jest środkowym okresem w tradycyjnym podziale historii Europy na starożytność, średniowiecze i nowożytność.Dzieli się na wczesne, pełne (dojrzałe) i późne średniowiecze.Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą Uczeń: Wymagania na ocenę celującą Uczeń: 1..

Starożytna Grecja 3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

A bitwa pod Kircholmem - 1605 rok B odsiecz wiedeńs ka - 1683 rok C bitwa pod Chocimiem - 1673 rok D obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rok b) Zaznacz pionowymi liniami na osi czasu .Linia czasu towarzyszy uczniom od początku ich nauki historii.. Powrót do kultury starożytności • na podstawie ilustracji omawia wygląd budowli renesansowej • wskazuje na osi czasu XV i XVI w.. Następnie wykonaj polecenia.. Praca z osią czasu a) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Na mapie zaznaczono kolorem zielonym, tereny opanowane przez krzyżowców na Bliskim Wschodzie oraz (strzałkami) oznaczono ich nazwy: b) W poniższej tabeli dokonano oceny prawdziwości poszczególnych zdań: Trasy wszystkich wypraw krzyżowych prowadziły przez Morze Czarne.. Następnie wykonaj polecenia.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana "Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez .Wielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diaza (1488), odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż Vasco da Gamy do Indii (1498) oraz pierwsza podróż dookoła .Wojny i upadek Rzeczypospolitej 6 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

Praca z osią czasu a) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.

P. F. Celem trzeciej wyprawy krzyżowej było miasto Akka.Przyjrzyj się osi czasu i mapie ukazanej ukazującej wyprawy żeglarzy na przełomie 15 i 16 wieku Następnie wykonaj polecenia Zaznacz na osi liczbowej .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Rodzaje skal: - liczbowa np. 1:1000 - mianowana np. 1 cm.-10 km - linowa np. (patrz załącznik przykład mapy linowej) Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1: czyli pomniejszono np. ziemie razy.. Jeszcze w piątek rano Marek Kamiński relacjonował, że "dotarcie na biegun jest niemożliwe i że chyba musiałby się stać cud żeby tam .Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej - Zadanie 5: Wczoraj i dziś 4 - strona 11 a) W trzech kwadratach na mapie zapisano właściwe litery odpowiadające poszczególnym regionom Polsk Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 45. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przyjrzyj się osi czasu i mapie ukazującej wyprawy żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku.Następnie wykonaj po…Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

b) Na terenie zaznaczonym na mapie numerem 1 powstała w późniejszym okresie FRANCJA.

B -C D Zadanie 15 Na podstawie wiadomości zamieszczonych na mapie podkreśl właściwe6 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zaznacz niebieskim kolorem część osi odpowiadającą czasom naszej ery.Skala mapy - to matematyczny stosunek do odległości na mapie do odległości w terenie.. Następnie wykonaj polecenia.. Zamienianie skali liczbowej na.2 Zadanie.. 1 rok n.e. VIII VII VI V IV III II I I II III IV V VI VII VIII wiek Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu obszar obejmujący wiek, w którym ukształtowały się greckie miasta-państwa.Przyjrzyj się poniższej mapie i wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. c) Zaznacz rok, w którym doszło do 3 rozbioru Polski w odpowiednim miejscu na osi czasu.- na podstawie ilustracji omawia wygląd budowli renesansowej - wskazuje na osi czasu XV i XVI w..

a) Wpisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego w odpowiednie miejsce na osi czasu.

1.Zaznacz na mapie: a)kolorem czerwonym-granice imperium Karola Wielkiego w 814r., b)kolorem zielonym-granice państw powstałych w wyniku podpisania traktatu w Verdun, c)kolorem niebieskim-obszar cesarstwa w 962 r. 2.Wymień po dwie nazwy miast.. - wskazuje na mapie Europy Włochy i przy pomocy nauczyciela wskazuje miasta włoskie: Rzym, Florencję, Wenecję, Bolonię, Mediolan - wymienia co najmniej jednego twórcę okresu odrodzenia - wymienia Mikołaja Kopernika, jako Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. b) Otocz kołem nazwę państwa, z którym Kazimierz Wielki utrzymywał dobre stosunki.. Przyjrzyj się osi czasu i mapie ukazującej wyprawy żeglarzy - Zadanie 7: Wczoraj i dziś 6 - strona 6 Rozwiązanie zadania 7 z książki Wczoraj i dziś 6 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPrzyjrzyj się osi czasu i mapie ukazującej wyprawy żeglarzy na przełomie 15 i 16 wieku Następnie wykonaj polecenia Uzupełnij zdania portugalski podróżStrona 67.. Ludwik Niemiecki.. Następnie wykonaj polecenia.. I.II pokój w Toruniu podpisano w 1411 roku.. 4/str.47, 4 klasa, wczoraj i dziś.. 2 Zadanie.. Praca z osią czasu a) Wstaw we właściwe miejsca na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.Przyjrzyj się ilustracji.C 3. c) Podkreśl nazwy państw zagrażających Polsce.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres, w którym istniało Księstwo Warszawskie.. Następnie na podstawie mapy z podręcznika wykonaj polecenia.. • wskazuje na mapie Europy Włochy i przy pomocy nauczyciela wskazuje miasta• wskazuje na osi czasu XV i XVI w. rozwoju gospodarczego • wskazuje na mapie Europy Włochy i przy pomocy nauczyciela wskazuje miasta włoskie: Rzym, Florencję, Wenecję, olonię, Mediolan • wie, jaka była pierwsza • wymienia co najmniej jednego twórcę okresu odrodzenia • wskazuje na mapie Amerykę Północną iKorzystając z mapy, wykonaj polecenia.. a) Wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.. Czas odkryć coś nowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt