Czy nauczyciel może zabrać telefon na wycieczce

Pobierz

Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX .Jeśli jednak zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki wymagać będzie sprawowania ciągłego nadzoru nad uczniami i zaplanowania także dyżurów w nocy, to wyznaczony przez dyrektora szkoły kierownik wycieczki, w porozumieniu z nim, może na podstawie § 12 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr .Oznacza to, że nauczyciel pełniący obowiązki kierownika na wycieczce zobowiązany jest to wykonania wszystkich powyższych czynności.. Najczęściej uczeń otrzymuje uwagę pisemną.. W naszej szkole często przydzielane są niepłatne zastępstwa za nauczyciela, który jest na wycieczce lub zwolnieniu.. 6 pa+dziernika 2006. wyślij odpowiedź.. Nauczyciel może nakazać wyłączenie urządzenia czy umieszczenie go w widocznym miejscu na czas trwania lekcji.. Jeżeli nauczyciel, kierownik wycieczki, a tym bardziej jej opiekun (w tych rolach może wystąpić również wychowawca klasy) odmówi uczniowi udziału w wycieczce, powinien to bezwzględnie uzasadnić, najlepiej w formie pisemnej.Kierownik i opiekun wycieczki, tak jak każdy nauczyciel, podlega różnym rodzajom odpowiedzialności prawnej, jeśli swoim zachowaniem na wycieczce naruszy obowiązki ustalone przepisami prawa..

Czy nauczyciel może zabrać telefony uczniom?

Szkoła nie ma jednak uprawnień do rekwirowania przedmiotów należących do uczniów.Czy wolno zabrać uczniowi telefon (gdy używa go w czasie lekcji) i oddać do sekretariatu - aby odebrali go rodzice?. Wycieczka jest dwudniowa krajowa.. Po drugie: Rzecznik praw ucznia i oswiadczenie ministra edukacji mowi jasno, ze nawet gdybys nagrywal nauczyciela na lekcji, on nie ma prawa zabrac ci telefonu.Nauczyciel uczestniczący w wycieczce nie może być zobowiązany do realizowania zadań w soboty i niedziele.. Dyskryminacja uczniów szkół artystycznych .Tak, powołujesz sie na regulamin wycieczki.. Nie, komplet dokumentacji pozostaje w szkole (u dyrektora).Tym samym nie ma przepisów, które w sposób bezpośredni tego by zabraniały.. - Wstawić jedynkę ze sprawdzianu, na którym korzystałeś z telefonu, nawet jeśli nie zdążyłeś nic ściągnąć.4.. REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH.. Nauczyciel szkoły "feryjnej" z uwagi na 5-dniowy tydzień pracy nie ma też faktycznej możliwości odebrania dnia wolnego bez uszczerbku dla szkoły i uczniów.Tak samo statut określa jak uczeń powinien się zachować podczas lekcji i czy może używać telefonu komórkowego na niej..

Czy nauczyciel może zabrać telefon?

Szukałem na naszym forum i w internecie stanowiska MEN w tej sprawie - ale nic nie znalazłem.. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r.Czy kierownik wycieczki szkolnej może być jednocześnie opiekunem na tej wycieczce?. Nauczyciel pełniący funkcję opiekuna na wycieczce szkolnej nie może zabrać swojego dziecka, będącego uczniem innej szkoły, na taką wycieczkę.. Miasto - uczeń zna miejsce postoju , plan dnia , zawiadamiamy policję , dyrektora szkoły , rodziców.Czy na liście uczestników powinien być umieszczony numer pesel (ochrona danych osobowych), ponieważ on umożliwia dostęp do darmowej opieki zdrowotnej?. Choć statut szkoły może ograniczać używanie telefonów podczas lekcji, przepisy nie określają, w jaki sposób ma to być egzekwowane.. Zdarza się, że takich zastępstw mam nawet od 7 do 8 w tygodniu.. Otóż sprawa przedstawia się następująco.. Ostateczna jednak decyzja należy do dyrektora, który posiada w szkole regulamin wycieczek z zapisami dotyczącymi obowiązków i odpowiedzialności opiekunów oraz kierowników wycieczki, znany i stosowany w szkole.Nauczyciel w czasie pobytu dziecka na wycieczce przejmuje nad dzieckiem opiekę..

wyślij odpowiedź.Jestem nauczycielem.

W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA ------ UCZEŃ ( UCZNIOWIE ) POZOSTAJĄ BEZWZGLĘDNIE W MIEJSCU ZAGINIĘCIA.. Odp:autor wątku jeszcze raz.. nie to chyba jest niemozliwe, każdy szanujący sie dyrektor i reszta personelu jasno myśląca nie robi czegoś takiego - nie wierze w taki pomysł!. Przy wejściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości na wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo - turystyczne powinien być zapewnionyUstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.. Jednakże, w sytuacji, gdy szkoła organizuje wycieczkę we współpracy z biurem podróży, osoba sprawująca funkcję kierownika na wycieczce szkolnej jest w znacznym stopniu odciążona w swych .Wyjątkiem od takiej zasady może być oczywiście pozwolenie nauczyciela na użycie telefonu, np. w celu skorzystania z internetu bądź kalkulatora.. Uczniowie nie zgadzają się na to.. zm.) nie przewiduje odrębnych rozwiązań prawnych w zakresie świadczeń dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych czy zielonych szkół.Przepisy zabraniają prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.. Czasem nauczyciel zabiera uczniowi telefon i oddaje go po zakończeniu zajęć lekcyjnych.pozdrawiam..

- Wstawić uwagę za korzystanie z telefonu albo ujemne punkty z zachowania.

Czy te tzw. koleżeńskie zastępstwo przydzielane przez dyrektora powinno być płatne i czy dyrektor może wytłumaczyć się 40-godzinnym tygodniem pracy?Należy odpowiedzieć na pytanie: jaki jest cel, zadanie takiej wycieczki.Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu: 1) poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, Czy na wycieczkę szkolną nauczyciel może zabrać ucznia innej szkoły (za zgodą jego Uczestnictwo dziecka w wycieczce szkolnej może się odbyć za zgodą rodziców dziecka lub osoby pod której .A przejrzeć?. A przejrzeć?. Szkoła nie ma jednak uprawnień do rekwirowania przedmiotów należących do uczniów.Po pierwsze: Telefon jest twoja wlasnoscia i nikt nie ma prawa go nawet dotknac bez twojego pozwolenia.. Uchybienia w realizacji powierzonych nauczycielowi obowiązków można podzielić na odpowiedzialność: porządkową, dyscyplinarną, karną i cywilną.Zobacz 6 odpowiedzi na pytanie: Czy na wycieczce nauczyciel może zabrać Ci słuchawki od telefonu, bo słuchasz muzyki?Statut szkoły może zabraniać korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie trwania zajęć.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn.. Czy można to określić jako przywłaszczenie mienia?Statut szkoły może zabraniać korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie trwania zajęć.. Poszukałem stanowisko RPO z maja 2012 (nie można odebrać)Do karty dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce zawierająca imię i nazwisko ucznia oraz numer telefonu rodzica lub rodziców.. Nauczyciel może nakazać wyłączenie urządzenia lub umieszczenie go w widocznym miejscu na czas trwania lekcji.. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.113 z późn.. W tym roku szkolnym przewidziano jednak możliwość .Statut szkoły może zabraniać korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie trwania zajęć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt