Zinterpretuj metaforyczne zdanie z akapitu 3

Pobierz

7. dlaczego w akapicie 4. teatr został nazwany teatrem ,,poprawionej natury"?. 8. w akapicie 5. autor wymienia dwóch twórców dramatycznych późniejszych epok.. (1 pkt) Zdanie z 1. akapitu: Na jednym ze spotkań zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm i nacjonalizm są pojęciami przeciwstawnymi zawiera.. (2 pkt) Autor w akapicie 8. mówi o zmianie w nauce.. - 11.Matura 2014: Odpowiedzi z języka polskiego.. D. hipotezę, którą rozważa autor w artykule.W co najmniej dwóch zdaniach rozwiniętych zinterpretuj zdanie z czwartego akapitu: "Telewizja manipuluje myśleniem człowieka.". Zadanie 3.. Zadanie 9.. Poniżej prezentujemy przykładowe odpowiedzi z matury 2014 z języka polskiego.. Zdrajcy donoszą na rodaków, na wszelkie sposoby starają się zdobyć przychylność Rosjan.. W akapicie 5. autor wymienia dwóch twórców dramatycznych późniejszych epok.. Przykładowa odpowiedź: Hipermarket to współczesny teatr konsumpcji.. Zdanie z akapitu 1 ,, naotmiast mitologia słowiańska to co najwyżej zlepek wymysłów i dobrych chęci podejrzanych ,,naukowców" dziewiętnastowiecznych " jest: a) opinią autorki b)sparafrazowaną przez autorkę opinią internautów.Zadanie 1.. Zinterpretujcie metaforyczny sens utworu.W Egipcie robiono z niego księgi zwojowe, stąd książka.. Kochając, cieszę się, że jesteś ODP: 1.. 8. w akapicie 5. autor wymienia dwóch twórców dramatycznych późniejszych epok..

Postaw tezę ...Z akapitu 3. przytocz zdanie stanowiące tezę artykułu.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.1.. sformułuj główną tezę cytowanego tekstu.. Wytłumacz, jak rozumiesz zdanie zawarte w akapicie 2 ,, jest to szczególna bibliotek, w której wielość ksiąg jest spotęgowaną jednością ''.Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, na czym, według autora, polega różnica między cywilizacją a kulturą.. Zapytaj.onet.pl pomoże znaleźć odpowiedzi na każde Twoje pytanie.ZINTERPRETUJ ZDANIE - 'wcale nie był jak inne dzieci, raczej jak jego skrzypki z gonta, które zaledwie brzęczały ' .. Wskaż ich.. W ostatnim fragmencie tekstu pada nazwa Olimp.. (1 pkt) Zdanie z 1. akapitu: Na jednym ze spotkań zadano mi niedawno pytanie, czy patriotyzm.. wypisz trzy cechy klimatu 0 głosów b)Wyjaśnij które miesiące roku bedą najodpowiedniejsze do tego aby opalać się na plaży a które aby zwiedzać zabytki i podróżować po krajach śródziemnomorskich .Prosze o pomoc z geografi.. Zadanie 3.. Zadanie 10.. Zofia Nałkowska pracowała w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich i jako członek tej komisji rozmawiała ze świadkami zbrodni, którym udało się przeżyć koszmar wojny, zwiedzała miejsca kaźni i stąd Medaliony to nie tylko zwykłe opowiadania, ale utwory mające charakter reporterski, w których .3.. W ostatnim fragmencie tekstu pada nazwa ,,Olimp"..

Wyjaśnij, jaką funkcję pełniła ta góra w mitologii greckiej.Zinterpretuj metaforyczne zdanie z akapitu 3.

D Zadanie 9.. Analiza tekstu nielite-rackiego.. (2 pkt) W akapitach od 9.. 2Wskaż właściwą odpowiedź.. Skąd się bierze?. (2 pkt) O jakich wartościach, ważnych dla Polaków, mówi zdanie z akapitu 5.: "My, Polacy, na przykład, żyjemy tym wszystkim, czego początek odnajdujemy w pieśni Bogurodzica"?Pierwszy z nich przypomina Augusta Becu - ojczyma Słowackiego, drugi - doktora Wacława Pelikana.. (1 pkt) Zdanie: Nie umiemy się przyjaźnić, nie umiemy się porozumiewać, ale jątrzyć - o, do tego jesteśmy wręcz uzdolnieni jest ironiczne, ponieważ autorka ODP: D. o wadach ludzi mówi z pozornym podziwemOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Dlaczego?. Wyjaśniej, jaką funkcję pełniła ta góra w mitologii greckiej.1 Próbny egzamin maturalny z języka polskiego - poziom podstawowy Zadanie Poprawne / przykładowe rozwiązanie Schemat punktowania 1.1 (0-1) Ze zdania rozpoczynającego 3. akapit wypisz frazeologizm i objaśnij jego znaczenie.. aktu komunikacji − zna związane z aktem komunikacji funkcje języka − podaje przykład żartu słownego użytego w tekście Grzegorczykowej komunikacji − omawia dwa sposoby ujawniania się funkcji poetyckiej w języku − wyjaśnia, na czym polega, zdaniem Medaliony to cykl ośmiu opowiadań powstałych w 1946 roku..

(2 pkt) Wypisz z pierwszego zdania akapitu 6. pierwszą metaforę i zinterpretuj ją.

(2 pkt) O jakich wartościach, ważnych dla Polaków, mówi zdanie z akapitu 5.: "My, Polacy, na przykład, żyjemy tym wszystkim, czego początek odnajdujemy w pieśni Bogurodzica"?Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zadanie 1.Katedra - funkcjonowanie średniowiecznych budowli w świadomości artystycznej współczesnego twórcy.. Wyjaśnij, na czym polega detrozrywka.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Do jakich refleksji na temat funkcjonowania tych średniowiecznych budowli w świadomości artystycznej współczesnego twórcy skłoniła Cię lektura fragmentu prozy Zbigniewa Herberta oraz wierszyGeneza utworu.. Maturzyści rozpoczęli pisanie [odpowiedzi, arkusze, wyniki] Matura 2013 język polski [odpowiedzi, arkusze, wyniki] Po niespokojnej dla wielu nocy, nadszedł dzień .zinterpretuj w kilku zdaniach metaforyczny tytuł rzeźby Władysława Hasiora " wyszywanie charakteru" .. Rozwiązanie wpisz do tabeli.. Mniej na uwadze to ,że autor " pozwala odbiorcą na swobodę różnych i równoprawnych , indywididualnych interpretacji.przysłowia z 1. akapitu tekstu • podaje przykłady innych biblizmów niż te wymie-nione w podręczniku, wskazuje dzieła mogące stanowić ich ilustrację • wygłasza referat w klasie 7..

(1 pkt) Odwołując się do akapitu 5., podaj cnotę, którą cenili starożytni Grecy.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przypominamy, że odpowiedzi te mogą si.3 porozumienia Renata Grzegorczykowa, Problem funkcji języka … (fr.). Sprawdzenie umiejętności Gerhard Lofink, Wielość gatunków i form biblijnych zadania 1.-11.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 7. dlaczego w akapicie 4. teatr został nazwany teatrem ,,poprawionej natury"?. Zinterpretuj podany utwór.. Dlaczego w akapicie 4. teatr został nazwany teatrem "poprawionej natury"?. Zinterpretuj metaforyczne zdanie z akapitu 3. z noweli - Janko muzykant - Henryka Sienkiewicza Ostatnia data uzupełnienia pytania: 04.04.2014 o 19:41Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, na czym, według autora, polega różnica między cywilizacją a kulturą.. W ostatnim fragmencie tekstu pada nazwa ,,Olimp".. 2 pkt .. Z akapitu 5 i 7 wypisz łącznie 4 związki wyrazowe lub zdania mające na celu podtrzymanie kontaktu z odbiorcą .3.. Zamieść w wybranym obiekcie WordArt pierwsze zdanie z tekstu podanego na początku ćwiczenia.. Przykładowe rozwiązania A. białe kruki B. rzadkie, unikatowe, cenne książki.Zinterpretuj metaforyczne zdanie z akapitu 3.. Skopiuj drugie zdanie z tekstu podanego na początku ćwiczenia i umieść go w polu .Matura 2013: polski.. Wyjaśnij, na czym ta zmiana polegała.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Ile kosztuje?. Wyjaśniej, jaką funkcję pełniła ta góra w mitologii greckiej.Zdaniom z akapitu 3. przyporządkuj funkcję, jaką pełnią one w stosunku do sąsiadujących z nimi fragmentów tekstu.. -Na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem : naród Izrael.. Zadanie 8.. Rywalizują między sobą o względy Nowosilcowa, obmyślają, jak zgładzić młodego Rollisona.. Kto jest autorem Biblii ?. Zadanie 2.. Biblia to zbiór ksiąg..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt