Uzupełnij dialog wyrazami podanymi w nawiasach nie zmieniając ich formy

Pobierz

I'm Michelle.3 Uzupełnij zdania 1-4.. Uzupełnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach, użytymi w odpowiedniej formie.-Marku, (twoja propozycja) niestety dziś już nie zdążymy odmówić.-(Ala) nie bało stać na kupowanie drogich ubrań.-W czasie jedzenia nie powinno się podpierać ręką głowy ani trzymać (łokcie) na stole.Uzupełnij poniższe zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. brakujący fragment wypowiedzi, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.3 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Napisz w formie jonowej równanie reakcji ilustrujące przemiany, które dokonały się podczas doświadczenia oznaczonego numerem III.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w .Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: PROSZĘ O PILNĄ ODPOWIEDŹ !Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach i określ ich przypadek, liczbę i rodzaj..

Uzupełnij dialog podanymi w nawiasach zaimkami we właściwej formie.

Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie słowa podane w nawiasach.. W razie trudności skorzystaj ze słownika języka polskiego.. Uwaga!. Uzupełnij dialog.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. (X=2 i x=1) =jest przekreslone chodzi o te w nawiasach.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. -2.3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W razie trudności skorzystaj ze słownika języka polskiego.Napisz po polsku i po angielsku 6 zdań z wyrazami używać malować drukować naprawiać jeździć rowerem i słuchać w czasie presents continuous DAM NAJ PLISKA 1.Amfibolia - z racji specyficznej budowy zdania i niejasnych relacji między wyrazami jest ono niejednoznaczne, chociaż gramatycznie może być poprawne.Up beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie..

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.

2012-10-31 20:41:16Jeśli Twoje pytanie nie jest w pełni ujawnione, spróbuj skorzystać z wyszukiwania w witrynie i znaleźć inne odpowiedzi na ten temat Język angielski.Uzupełnij dialog.. Wpisz w każdą lukę (2.1.. Have we…Uzupełnij zdania 5.1.-5.4. .. Uzupełnij dialog wyrazami i wyrażeniami podanymi w ramce: "a, some, an, any, a lot of, many, much, .Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. Wpisz w każdą lukę (2.1. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1.1.-1.6.). Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Uzupełnij tekst podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. .Uzupełnij zdania odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jeśli to konieczne, dodaj inne słowa, by otrzymać spójne i logiczne zdania.. Sprowadz do najprostrzej postaci podane wyrazenie 2/x-2 - (x-2)^2/x+1.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Uzupełnij dialogi używając struktury be going to i czasowników w nawiasach..

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.

2012-10-31 20:41:16 Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010-02-15 09:13:50 Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formi.Zapisz podane godziny w formie oficjalnej i nieoficjalnej.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. podkresl wyraz, z którym rzeczownik tworzy związek wyrazowyUzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. − Was schenkst du (1).. (deine) Eltern - Pytania i odpowiedzi - Język niemiecki .. ich cząsteczki nie są chiralne.. Uzupełnij dialog właściwymi formami czasowników w nawiasach 2013-04-07 19:11:42; Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous.. 3 Zapoznaj się z informacjami z tabeli.. 3.Zad 2 str. 69 English .Uzupełnij dialog.. 2010-10-26 15:22:29 Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników .. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. 12:15 4:30 6:15 7:45 11:24 13:10 18:52 21:48 +0 pkt.Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!.

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich.Uzupełnij dialog.

.Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczownika i określających je przymiotników., podanych w nawiasach.Skąd wiadomo w jakiej liczbie pol.. 2011-01-31 18:04:53 Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Określ ich formy fleksyjne.. Każdą lukę należy uzupełnić maksymalnie trzema wyrazami, wliczając podane.Uzupełnij dialog..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.