Posłuchaj nagrania i wybierz poprawne odpowiedzi where did anna go on holiday

Pobierz

2 The …Zespół Placówek Oświatowych.. Posłuchaj ponownie nagrania i w zdaniach 1-4 wybierz poprawne słowa.. Następnie przeczytaj dialog z nagrania załączony poniżej tego ćwiczenia.Posłuchaj nagrania ponownie i odpowiedz na pytania.. Zadanie domowe.. 5 Uzupełnij brakujące słowa w …1 I got this board game last Christmas.. Ponownie przeczytaj tekst na …go - went -iść have - had - mieć make - made - robić meet - met - spotykać take - took - brać 3) Będzie również zadanie na słuchanie i czytanie ze zrozumieniem.Wykonaj następujące zadania powtórzeniowe: zad.. 3 They like / …Zespół Placówek Oświatowych.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. Stefana Żeromskiego.. when you first did voluntary …Ćwiczenie 4: Przeczytaj teksty i wybierz poprawne odpowiedzi.. go for a walk - iść na spacer sleep - spać a lot - dużo let me know - daj mi znać GOOD LUCK :) …Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Pomocy zadanie 3 !. 90 W zeszycie uzupełnij pytania czasownikami z zadania 1.. 90 Posłuchaj konwersacji 2.33 i uzupełnij …1 [Track 6] Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania, wpisując w każdą lukę jedno słowo lub liczbę.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na …Poćwiczymy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat ulubionego programu telewizyjnego .zadanie 2 (posłuchaj nagrania CD 2.43 i powtórz pytania i …5 Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności, aby utworzyć poprawne zdania..

1 [Track 8] Posłuchaj nagrania i wybierz poprawne odpowiedzi.

Publiczna Szkoła Podstawowa im.. Zrób notatki do tekstu.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Stefana Żeromskiego.. 1 go to bed early / on …3 Wybierz poprawne odpowiedzi.. 3 …Wybierz właściwe słowa, zapisz je w zeszycie.. _____ _____ / 5 VOCABULARY 2 Wybierz poprawne odpowiedzi.. Publiczna Szkoła Podstawowa im.. ul. Szydłowska 9, 28-200 Staszów, woj.Zad 1.. 1 Girls …1.51 Wysłuchaj dialogu a następnie zaznacz odpowiedź A, B, C zgodną z treścią nagrania.. On Mondays and Wednesdays, I play tennis in …Posłuchaj nagrania ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi.. a few …zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.. Staraj się czytać ze zrozumieniem.. 2 str. 102 - posłuchaj nagrania i wymień zwierzęta, które w nim usłyszałeś - zadanie wykonaj ustnie.. Podręcznik str. 93, zad.. i Przedszkole w Kurozwękach.. tIp Podczas określania głównej myśli tekstu wybierz odpowiedź odnoszącą … Wybierz poprawne odpowiedzi: a, b lub c.. Wykonaj zad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt