Plan zajęć plastycznych dla klas 1-3

Pobierz

Program powstał w wyniku mojej 20-letniej praktyki pedagogicznej w prowadzeniu zajęć koła plastycznego w szkole podstawowej.Temat zajęć: Zaczarowana kraina.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!Plan zajęć; Rekrutacja; Miejskie Przedszkole nr 4; Kontakt; Konkurs plastyczny dla klas 1-3.. Uczestnicy zajęć będą zdobywać wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznają róŜne warsztaty plastyczne - dzięki temu zdobędą niezbędną wiedzę umoŜliwiającą" Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.". Realizowany jest na zajęciach koła plastycznego - 2 godziny w miesiącu.. A. GIERYMSKIEGO 2 A W OKRESIE WAKACJI 2013 01.07.2013-31.08.2013 r. .. SPIS POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW NA ZAJĘCIA TECHNICZNE I PLASTYCZNE DLA KLAS V i VI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU Do wybranych prac dołączone są instrukcje KLASY V 05.10.15 .6 Tematykę zajęć koła plastycznego opracowano na podstawie następujących publikacji: A Strzelec W., Plastyka.. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu (środa) w godzinach 12.45 - 13.30 w sali nr 4.Po ukończeniu cyklu zajęć "Spotkania z Plastyką" uczeń powinien umieć: wykonać elementy dekoracji z papieru tkaniny i materiałów przyrodniczych, wykorzystywać różne techniki plastyczne, łączyć je, przygotować masę solną i ją formować, tworzyć nowe barwy ciepłe i zimne, współdziałać zgodnie w grupie oraz zachować .Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI..

8.1 ...Program zajęć plastycznych w klasach 1 3 I.

Kształcą pamięć wzrokową, zręczność manualną i zdolność przeżywania.. Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Zostały one zorganizowane w celu wzbogacenia oferty zajęć dodatkowych w naszej szkole dla tej grupy wiekowej.Program zajec plastycznych dla dzieci klas 1-3 szk.. Zdobywając coraz szerszy zasób wiedzy i doświadczeń, większą sprawność działań plastycznych, uczeń osiągnie pełniejszą swobodę twórczą.. Cel główny: Rozwijanie myślenia twórczego oraz twórczej ekspresji plastycznej.. Rozwój twórczości plastycznej dziecka rozwija się zgodnie z jego dojrzewaniem psychofizycznym.XX LECIA 2, 96 515 TERESIN Rozkład materiału dla klas II gimnazjum w oparciu o autorski program nauczania zajęć artystycznych zajęcia plastyczne Robert Bardziej szczegółowo od Poniedziałku do Piątku od 12.00-20.00 Gry i zabawy integracyjne Zajęcia wg upodobańrozmowy z dziećmi nad powodzeniem zajęć,-wyrażenie informacji zwrotnej przez dzieci z zajęć za pomocą ustalonych znaków rączek "zoomów" (kciuk do góry- bardzo ciekawe, kciuk poziomo - średnio interesujące, kciuk w dół - nie podobały mi się); wywiad dla dziecka uczęszczającego na zajęcia kółka plastycznego..

Temat zajęć Zadania Techniki plastyczne Środki dydaktyczne 1.

Realizowany będzie na zajęciach koła plastycznego - 4 godziny tygodniowo, z podziałem na 2 grupy po maksymalnie 10 -15 uczniów.. Są one formą odreagowania napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię.. Serdecznie zapraszam!. Dziecko: wypowiada się na określony temat, przedstawia swój pomysł w formie plastycznej, podejmuje działania twórcze, zgodnie współpracuje w grupie,Rozdział I Program Zajęć Twórczości dla uczniów klas 1-3 "Kolorowy świat i ja" str. 9 - 19 Rozdział II Przykładowe scenariusze zajęć z uczniami - "Barwy tęczy - czerwień" - N. Ambroziak, J. Białek - "W Bajkolandii" - B. Bieniewicz, D. Karge - "Wiosenna łąka' - A. Bieniewicz, B. Frankowska- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi dla: 1) edukacji plastycznej, edukacji informatycznej i edukacji muzycznej - po 1 godzinie w każdej klasie;Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Zajęcia dla klas IV, V i VI odbywają się według programu autorskiego Aliny Kajta - Bożek pt. "Twórcze spotkania z plastyką" opracowanym wyłączne dla potrzeb koła..

Podręcznik metodyczny dla nauczycieli.Popek St. "Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych", WSiP, Warszawa 1987.

Grupa wiekowa: 5, 6-latki.. Cele operacyjne.. W roku szkolnym 2009/2010 zaczęłam prowadzić zajęcia kółka plastycznego dla uczniów klas młodszych.. Wetzel - Maesmanns S. "Każde dziecko ta potrafi", Delta, Kielce 2000.. Przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wykazujących chęć .Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI.. "ZABAWY PLASTYCZNE" - PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH "Sztuka dziecka wci na nowo siąż ę tworzy i nie przestanie by sztukćą żywą i twórczą tak długo, jak dugo błdąę istniay dzieci lubił ące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować".. Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną.. B Kalbarczyk A., Zabawy ze sztuką.. "Techniki plastyczne dla dzieci", KDC 2004.. Szczegóły: Najpiękniejsza kartka świąteczna(1) Do wakacji-20 Dni-20 Godzin-13 Minut-1 Sekund.. "STOP AGRESJI I PRZEMOCY"- scenariusze dla nauczycieli klas I-III Tworzymy KODEKS KLASOWY 1.. Jabłońska A.. H. Read Program pozalekcyjnych zajęć koła plastycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III "Mały artysta" opracowanie: mgr Dorota Szendlermajer-Grudzińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Lipianach Spis treści I Wstęp.s.3 II Założenia ogólne.s.4 III Cele programu.s.6-ogólne .• wspólna z dyrekcją szkoły analiza wpływu zajęć na podniesienie poziomu i jakości kształcenia dzieci w szkole 11..

Ankieta ucznia: Zaznacz jak często podczas zajęć kółka plastycznego pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania.

Skontaktuj się z nami.Skoro trafiłeś na nasz portal, to znaczy, że jesteś nauczycielem prowadzącym klasy podstawowe 1-3 i szukasz pomysłów na urozmaicenie swoich zajęć z uczniami lub jesteś rodzicem, który pragnie uatrakcyjnić edukację swojej pociechy.Scenariusze przedstawiają cele lekcji, metody i techniki pracy oraz zestaw materiałów dydaktycznych przeznaczonych na pierwszy miesiąc pracy do cyklu "Nowi Tropiciele" do klasy 3.. Uczestniczenie w zajęciach kółka plastycznego sprawia mi przyjemność:- udział w konkursach plastycznych, VII TEMATYKA ZAJĘĆ KOŁA PLASTYCZNEGO WRZESIEŃ (3 GODZ) Lp.. "Wakacyjne wspomnienia"- ilustracja plastyczna wakacyjnych wspomnień na podstawie wiersza T. Kubiaka "Pożegnanie wakacji", własnych przeżyć, zdjęć orazPodstawową formą zajęć ucznia będzie jego zaangażowanie i celowa działalność plastyczna.. Zawierają m.in. plany lekcji, przykładowe realizacje poleceń z podręcznika, dodatkowe teksty literackie oraz zabawy ruchowe będące przerywnikami w trakcie zajęć.program zajĘĆ teatru edukacyjnego dla klas i-iii szkoŁy podstawowej,,nie zadawaj dzieciom gwaŁtu nauczaniem- tylko niech siĘ bawiĄ wtedy Łatwiej potrafisz dostrzec do czego kaŻdy zdolny jest z natury" platonZajęcia plastyczne to ulubiona działalność dziecka w nauczaniu zintegrowanym.. Przewodnik metodyczny, Kielce 1998.. Ogólne założenia planu pracy: Kółko plastyczne pt. "Mały artysta" przeznaczone jest dla uczniów z klas I - III wykazujących zdolności plastyczne.. 2011 r.Serwis internetowy, z ktorego korzystasz, uzywa plikow cookies.korzyści dla placówki główny cel edukacyjny i cele szczegółowe przewidywane osiągnięcia dzieci zadania nauczyciela umiejętności i wiadomości jakie dziecko powinno zdobyć podczas zajęć kółka plastycznego metody formy realizacji ewaluacja plan pracy- przykładowe działania twórcze z dziećmi Założenia programu:Edukacja plastyczno,techniczna , Muzyka i plastyka , Szkoła podstawowa klasy 1,3 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plKOŁO PLASTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020. odbywa się w każdy piątek od godz. 12.55-14.35 w sali numer 14..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt