W tekście podano informacje o greckich zwyczajach kulinarnych

Pobierz

VORZE KR*EÑSKIE Na podstawie: B. s. Danowska, T.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. 7) Jedna osoba z pary zostaje na miejscu, druga odwiedza "inne państwo".. Na te wszystkie pytania poznamy odpowiedź …Litera oznaczajQca polis, o której mowa w tekšcie to: C.. B. asymilacji społecznej.. C. akceptacji społecznej.. D. resocjalizacji.. Uczniowie mają za …Na podstawie tekstu podaj dwa argumenty, które potwierdzają tezę rzymskiego poety Horacego: zdobyta Grecja podbiła dzikiego zdobywcę.. Osada …Należy jednak zaznaczyć, że konieczność, czyli cenzura sprawiła, że wiele informacji pozostaje niejako ukrytych.. Jak wyglądają prawne aspekty domowej produkcji wina?. Πολύφημος Polýphēmos, łac. Polyphemus) - w mitologii greckiej jeden z cyklopów.. Fragment artykułu współczesnego historyka Była pierwszą Fragment opisu jednego dnia z …Że zaś mi głód zaczynał bardzo dokuczać, prosiłem przez giesta o posiłek; postrzegłszy to o w starzec, wziął mnie za rękę, i zaprowadził do domu swojego.. U Rzymian, podobnie jak u Greków, były ustalone trzy posiłki w ciągu dnia: wcześnie rano — pierwsze śniadanie ientaculum, drugie śniadanie prandium około południa i …Jakie są dzieje kuchni europejskiej?. Podaj literç, oznaczono na mapie polis w tekScie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt