Zajęcia wyrównawcze klasa 3 plan pracy

Pobierz

Ćwiczenie 2.. Zastępstwa.. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH w klasie 3 Autorka: mgr Anna Kwarciany Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno - przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej.. Cechy podzielności przez 2,3,5,9,10 - dzielnik, wielokrotność.. Zajęcia prowadzone są na bieżąco.. Cele: - wykonuje dzielenie z resztą, - wyznacza resztę z dzielenia,Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.. KLASA 1A KLASA 1B KLASA 2A KLASA 2B KLASA 3A KLASA 3B Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - klasy 1-3 KLASA 3B .. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki klasa 4,5 poniedziałek - 04.05.2020r.. Edukacja polonistyczna.. Ćwiczenie 1.. Ćwiczenie 5.Tematy zajęć dla klasy V 1.. Ćwiczenia w wykonywaniu działań sposobem pisemnym na liczbach naturalnych.. - 4 godz.. Liczba godzin do zrealizowania: 60 godz.. Zestaw testów diagnozuj ących na rozpocz ęcie i zako ńczenie zaj ęć (zał ącznik nr 4)3.. Dzisiaj składnia.. Stosowanie ćwiczeń korekcyjnych zaburzonych funkcji w koordynacji z bardziej sprawnymi.. Pamiętamy, że kolejność czynności przy analizie wypowiedzenia wielokrotnie złożonego jest taka: 1. przewidzianych w podstawach programowych jako wiadomości i umiejętności konieczne i których posiadanie jest niezbędne w toku dalszej nauki, rozwoju i samorozwoju ucznia..

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Głównym celem zajęć .Karty pracy dzielą się na poziomy 1-3, czyli przeznaczone są kolejno dla trzech pierwszych klas szkoły podstawowej i mogą to być np.: karta pracy klasa 1 - kolorowanki, karta pracy klasa 2 - łamigłówki, karta pracy klasa 3 - krzyż ówki.. Źródła tych potrzeb to: • nieobecności w szkole spowodowane chorobami.7.. Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3b odbywać się będą w środy na pierwszej godzinie lekcyjnej raz w tygodniu.. ROK SZKOLNY 2005/2006 ANETA WALICKA-JASIŃSKA .. W podanych poniżej linkach znajdują się ćwiczenia do pracy zdalnej z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach I-III.. Przedszkole.. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 3a Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3.. Więcej.. Rozkład nauczania dla klasy V (zał ącznik nr 2) 9.. Wstęp warunki realizacji Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego został opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17 w dniu 15 stycznia 2009 r.Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie II w roku szkolnym 2014/2015 Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II..

Wypełnij kartę pracy - Dzielenie pisemne.

Wnioski: Zachęcać uczniów do korzystania z pomocy nauczycieli w formie zajęć pozalekcyjnych, informować rodziców o możliwości korzystania z takiej formy pomocy.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE PLAN PRACY DLA KL 1c .. W klasie pierwszej jest to jedna godzina tygodniowo , a w klasach drugiej i trzeciej po dwie godziny w tygodniu.. Atutem jest tu także zakres materiału i zagadnień omawianych na kartach pracy - można .Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klasy I.. Rozkład nauczania dla klasy VI (zał ącznik nr 3) 10.. Uczestnicy zajęć wyrabiają w sobie nawyki samokształcenia i samokontroli, zaczynają świadomie posługiwać się językiem.. Uwagi dotyczące treści programowych.. 4.Cele główne i cele szczegółowe zajęć korekcyjno-wyrównawczych z edukacji matematycznej.. Klasa I, semestr I: - Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów; - Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego; - Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;Plan pracy koła wyrównawczego z j ęzyka polskiego dla klas III Koło wyrównawcze zostało utworzone z myślą o tych uczniach klasy III, którzy mają trudności z opanowaniem treści programowych..

Karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

(środa) .. Deklaracja dostępności.. Ćwiczenie 4.. Umiejętności wyniesione z zajęć utrwalają samodzielnie, starannie wykonują zlecone do domu zadania, umieją je oceniać, wskazując zalety i wady.. Porównywanie ułamków .Plan lekcji.. Ankieta jest anonimowa.2.. CEL GŁÓWNY: usuwanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.. Także różnicowanie zadań domowych ma związek z dwoma wcześniejszymi aspektamiPlan lekcji kL I-VIII; Jadłospis.. Przyczyny owych trudności bywają zwykle róŜne: słabe zdolności,Plik Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w kl III.docx na koncie użytkownika ciacho-tortowe • folder Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Data dodania: 25 mar 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. Ćwiczenie 3.. Warunki realizacji programu.. - 4 godz.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Plan pracy zajęć wyrównawczych klas I-III nauczania zintegrowanego.. Celem zajęć jest uzupełnienie oraz utrwalenie wiadomości z matematyki obejmujące zakres pierwszej i drugiej klasy gimnazjum oraz bieżącego materiału klasy .Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w kl III.docx (15 KB) Plan pracy na zajęciach wyrównawczych w kl III.docx (15 KB) ZAJECIA WYROWNAWCZE (1).doc (549 KB) Inne foldery tego chomika: ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE-WIR Małymi kroczkami..

karta_pracy_-_dzielenie_pisemne_zdw_matematyka.pdf .

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 1-3; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl 4-6; W-F; Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl.1 i kl.2; Wirtualna świetlica szkolna; Projekt #shareEU; Program SKS; e-dziennik; Classroom; Adresy mailowe nauczycieli; Rekrutacja do klasy I i do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2 godz. czasowniki.. Obliczanie wartości wyrażeń - kolejność wykonywania działań.. ul. Pułanek 4; ul. Grunwaldzka 31; Kalendarz roku szkolnego; .. Matematyka i fizyka W pracy z uczniem słabym nie powinno się jednoznacznie rozdzielać metod pracy z uczniem na zajęciach przedmiotowych i poza nimi (oczywiście zdając sobie sprawę ze specyfiki pracy na lekcji i pracy ucznia poza lekcją).. Dobieranie metod, form pracy i środków do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (kl. IId, IIIa, IIIb, IIId, Ia, Ib, Id, Ie, If, Ig).. Ramowy program pracy korekcyjno-wyrównawczej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.. Przeczenie nie.Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia kółka matematycznego oraz stosowane na zajęciach metody pracy.. Temat: Wypowiedzenia wielokrotnie złożone.. Dotyczy: wszyscy nauczyciele1 PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.. Temat: Dzielenie z resztą.. Będziemy dzisiaj utrwalać wiadomości z tego zakresu, bo wiecie dobrze, że trening czyni mistrza!. Obejmuje on wymagania konieczne i podstawowe, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów .Zajecia dydaktyczno- wyrownawcze z matematyki.doc (26.00 KB) zajecia dydaktyczno-wyrownawcze Rzeczownik.doc (91.50 KB) zajecia dydaktyczno-wyrownawcze Wykonaj cwiczenia - Karta pracy.doc (55.50 KB) Przymiotnik.docx (15.15 KB)PLANOWANIE I REALIZACJA ZAJĘĆ: Podstawą planowania jest diagnoza wstępna, która określa przejawy i przyczyny trudności szkolnych dziecka.. E-dziennik.. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów.. Liczba uczestników: 11 uczniów CELE GŁÓWNE: -Rozwijanie zainteresowań matematycznych i przyrodniczych.ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 8 18.03.. - 2 godz. Ułamki zwykłe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt