Rozstrzygnij czy zrodlo 2 opisuje bitwe

Pobierz

Odpowiedź: Kolonizacja fenicka Uzasadnienie: Powyższy tekst opisuje kolonizację fenicką.Świadczą o tym informacja o rozmieszczeniu kolonii na terenach wybrzeża afrykańskiego, w tym Kartaginie, która została założona przez Fenicjan.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Oba teksty odnoszą się do rozwiązań ustrojowych typowych dla oligarchii.Rozstrzygnij, która z map zaprezentowanych w źródle 2.. Odpowiedź uzasadnij.. Mongołowie zdecydowali się na podjęcie podbojów dopiero w momencie, gdy bogactwa naturalne ich krainy zostały wyczerpane.. Źródło A.. Rozstrzygnięcie: ….. Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do treści obu źródeł.. Uważam, że mapa przedstawia miasto.a) Wyjasnij, czym roznia się od siebie podane dafinicje, b) Napitz.. 72 WIEDZA O SPOLECZEÚSTWIE KARTA PRACY POWTORZENtOWARozstrzygnij czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Uzasadnienie: ….. Pytania i odpowiedzi .. Rozstrzygnij, czy źródło 2. opisuje bitwę .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwolujacych sig w swoich programach do tota-k nam dopomóz Bóg!.

opisano bitwe W Žródle 2. opisano bitweŹródło 2.

Źródło 1.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Arkusze, zadania, odpowiedzi.. Zakreśl literę "P" przy zdaniach prawdziwych, a "F" - przy fałszywych.. (0-2) Źródło.. Historia Od wielkich odkryc geograficznych do I wojny wiczenia ze zrodlami, Poznan 2004 Na podstawie analizy treści Roty rozstrzygnij, czy podane w tabeli informacje są prawdziwe czy fałszywe Zadanie 8.. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (fragment) Art. 13.. Plan bitwy Z.Ryniewicz, Leksykon bitew świata, Warszawa 2004, s. 254.. Uzasadnij odpowiedź.Prezydent Rosji Władimir Putin wygrał bitwę o gazociąg Nord Stream 2. opisano bitwe, której date oznaczono numerem B. PrzyporzQdkuj bitwom spoSród podanych: bitwa pod opisanym w Žródlach ich nazwy.. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.Zad.. Czy źródło nr 2 przedstawia wycinek planu miasta polskiego, czy ukraińskiego?. Zobacz, co pojawiło si.1.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. b) Napisz, co według obu cytowanych definicji jest celem terroryzmu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.II..

Rozstrzygnij, czy źródło 2. opisuje kolonizację na prawie niemieckim.

Wsparcie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel dla tego projektu, które powszechnie krytykowano, przyniosło w końcu owoce .Rozstrzygnij czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 37 stron (zadania 1-27).. Odpowiedź uzasadnij, .. Rozstrzygnij, które ze źródeł opisuje wydarzenie chronologicznie późniejsze.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. Odpowiedź uzasadnij.. c) Ocen, która z definicji pozwala bardziej uniwersalnie zdefiniować terroryzm.. Oba teksty odnoszą się do okoliczności koronacji Bolesława Chrobrego.. Część pierwsza arkusza to test, część druga wymaga analizy materiałów źródłowych, a część trzecia - napisania krótkiego wypracowania naRozstrzygnij, na której fotografii ze źródła 2. co wediug obu cytowanych detinicijest celem terroryzmu a) Wyjaśnij, czym róznią się od siebie podane definicje.. Odpowiedź uzasadnij, interpretując elementy graficzne rysunku.. Odpowiedź: TakZadanie 1.1.. Rozstrzygnięcie: .Matura próbna WOS OPERON.. Rozstrzygnij i uzasadnij.. Rozstrzygnij, czy oba źródła dotyczą wojny Rzeczypospolitej z tym samym przeciwnikiem.. 23 ćwiczenia z różnych działów matematyki, w tym 19 ćwiczeń interaktywnych.Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe..

Rozstrzygnij, czy źródło opisuje kolonizację grecką czy fenicką.

Odpowiedź uzasadnij.. Odpowiedzi wybierz bitwa pod Maratonem, bitwa w wŽ»vozie Termopile, bitwa u wybrzeŽy Salaminy.. Rozwiązanie: Źródło 2. odnosi się do wydarzenia, które było w związku przyczynowo-skutkowym z sytuacją opisanym w źródle 1.Zadanie 6.2. .. Rozstrzygnij, czy sytuacja opisana we fragmencie 2 była skutkiem wydarzeń opisanych we fragmencie 1.. Rozstrzygnij, czy ukazany przez autora rysunku problem znajduje odzwierciedlenie w zaprezentowanych wyni- kach sondažy.. Zadanie 24.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Rozstrzygnij, czy źródło 2. odnosi się do wydarzenia, które było w związku przyczynowo-skutkowym z sytuacją opisaną w źródle 1.. Autor tekstu 1. opisuje ustrój starożytnej Sparty.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F - jeśli jest fałszywe.. Z gory dzieki.Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy - fałszywe.. (A czy B) przedstawia wojnę, której skutkiem były zmiany terytorialne opisane w źródle 1.. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Autor tekstu 2. opisuje ustrój starożytnej republiki rzymskiej.. 4. oświecenia.. W piątek 27 listopada maturzyści zmierzyli się z próbną maturą z Operonu z WOS-u.. Autor tekstu 2. opisuje ustrój starożytnej republiki rzymskiej.. Opiniował propozycje królewskie zgłoszone na sejm, wyrażał wiążącą opinię o projektach ustaw w formie instrukcji poselskich..

Autor tekstu 1. opisuje ustrój starożytnej Sparty.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Zakres rozszerzony.. Oba teksty odnoszą się do rozwiązań ustrojowych typowych dla oligarchii.Rozstrzygnij, czy podany fragment Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest niezgodny z zasadQ pluralizmu po- litycznego.. P F 3.Materiał zawiera 6 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 42 ćwiczenia, w tym 38 interaktywnych.. Karty pracy ucznia.1.. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, Nie damy pogrześć mowy!. Rozstrzygnij, czy istnieje trojkat, ktorego wysokosci maja dlugosci 1, 2 i 3 ?. Rozwiązania zadań.. Fragment dzieła Jana DługoszaKorzystając z tego, że 32 2 = 1024, 52 2 = 2704 i 32 ∙ 52 = 1664, oceń prawdziwość podanych zdań.. Rozstrzygnij, czy tekst opisuje kompetencje sejmu walnego czy kompetencje sejmiku ziemskiego.. a) Tak, źródło 2. opisuje bitwę rozegraną w czasie Odpowiedź na zadanie z Zrozumieć przeszłość 1.. Odpowiedź uzasadnij.ZADANIE 3.2.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do obu źródeł.Rozstrzygnij, który z tekstów źródłowych opisuje wydarzenia wcześniejsze.. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. - A czy B - przedstawiono wnętrze charakterystyczne dla stylu zilustrowanego w źródle 1.. Pisz czytelnie.. Swoje zdanie uzasadnij..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt