Uzupełnij zdania 15 wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach

Pobierz

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 2 Uzupełnij dialog.2 Uzupełnij zdania 1-4.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania.. Uwaga!3 Uzupełnij zdania 1-4.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne..

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.

Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Trzeba wykorzystać wszystkie wyrazy, są one podane już w prawidłowej formie, czyli tylko układamy wyrazy w odpowiedniej kolejcności.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Kliknij i odpowiedz.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. 1 _____ (Wielkie dzięki)!. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. 2011-05-02 11:45:24 Uzupełnij zdania .Uzupełnij poniższe zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uzupełnij zdania 14.1-14.4.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, dodaj wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Wstaw wyrazy w nawiasach w odpowiedniej formie (j. angielski 1g.)?.

Uzupełnij zdania, wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formie.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.3 Uzupełnij zdania 1-4.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów .Uzupełnij zdania 1-5, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. 1 When I go swimming, I always take my .. 7 Uzupełnij zdania przymiotnikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania..

Uzupełnij zdania 1.-5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań .Uzupełnij zdania 1-6, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. 1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów.. 2014-09-15 15:54:22 Uzupełnij tekst ,wpisując w odpowiedniej formie podane informacje .. 2012-03-04 16:36:49 Uzupełnij zdania , wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie : 2016-03-29 11:28:32Uzupełnij zdania,wpisując w odpowiedniej formie właściwe określania wybrane spośród niżej wymienionych (Uwaga!Nie wszystkie określenia należy wykorzystać).. For me, basketball is _____ (exciting) ..

Uzupełnij zdania (8.1-8.5), wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania 9.1.-9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.3 Uzupełnij zdania 1-4.. Gebusstag, die Familie) 3.Uzupełnij podane zdania.. Uzupełnij zdania 1-5.. Zadanie 6.. Jest podobne do zadania 5, ale nie ma tu wszystkich wyrazów, część z nich musicie sami dodać.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Znasz odpowiedź na pytanie: 1.Uzupelnij zdania.Wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie i jeśli to konieczne dodaj inne wyrazy?. 1. do r 2. s p a nt 3. te r 4. po e of r 5. pa r 6. mu an 1. p ce of er 2. te r 3. mu an 4. tr r 5. p er 6. s p as t 2 Ułóż wyrazy w kolejności, tak aby powstały poprawne zdania.. .Będziemy układać pytania z podanych wyrazów.. Uwaga!1.. 2011-03-08 18:09:16 Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formi.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.Uzpełnij zdania 1-4, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. (angielski) 2012-09-13 15:39:56 Uzupełnij podane zdania przymiotnikami w stopniu wyższym?. Zadanie dla chętnych.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.3 Short Test A Unit 1 Lesson 3 Short Test B Unit 1 Lesson 3 1 Wpisz brakujące litery, tak aby powstały nazwy zawodów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast- jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Uzupełnij zdania 9.1.-9.4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt