Przeczytaj tekst. które z podanych zdań a-e poprawnie go uzupełniają

Pobierz

to, co zostanie dla niej zamówione (A-E).Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.Przeczytaj tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. 1Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy części (A-C) oraz pytania go dotyczące.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.. Uwaga!. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej osoby (2.1.-2.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-5.. Wpisz odpowiednią literę (A-G) w miejsce obok numeru luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 2.1.-2.3.. Wpisz w każdą lukę (2.1.-2.4.). Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Dwa zdania zostały podane dodatkowo.. Question from @Niiiie02 - Gimnazjum - Język angielski4 Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Liczba zadań: 6.. Przeczytaj tekst.. A slice B order C dish D meal E spread F enterPrzeczytaj tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Uzupełnianie luk i zdań..

Które ze zdań A-E poprawnie go uzupełniają?

Popraw błędne zdania.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Uwaga!. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Uwaga!. W zdaniach pod notatką wybierz poprawną odpowiedź (a-c) do każdej z luk (1-4).. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wybrany czasownik powinien uzupełniać wszystkie zwroty w danej grupie.. Jeden czasownik został podany dodatkowo.. Question from @Olszi66 - Liceum/Technikum - Język angielskiZadanie 8 Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Które czasowniki z ramki poprawnie uzupełniają luki?. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. year and we 2 __ it over.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst..

Które z odpowiedzi A-E poprawnie go uzupełniają?

Zakreśl literę A, B, C albo D.. Do każdego pytania dopasuj właściwą część tekstu.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 8.1.-8.5., wybierając spośród słów podanych w ramce.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Uwaga!. Wpisz odpowiednia literę (A-J) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) w każdą lukę.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Strona 10 z 15 Zadanie 8.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. Uwaga!Strona 6 z 13 Zadanie 6.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Trzy wyrazy zostały dodane dodatkowo.t A. doctor B. vitamins C. bandage D. go E. cold F. do Hi, Jamie's ill again.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwóch osób w restauracji.. Uzupełnij luki 7.1.-7.3. za pomocą liter, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Pięć wyrazów zostało podanych dodatkov i nie pasuje do żadnej luki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Tekst w załączniku.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. It hasStrona 3 z 8 Zadanie 2.. Dwa zadania zostały podane dodatkowo i nie odnoszą się do żadnego akapitu.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. ___ / 3 pkt Spójrz na ilustrację i zdecyduj, czy poniższe zdania (1-3) są prawdziwe (TAK),Przeczytaj tekst.N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Spośród wyrazów w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Wpisze odpowiednią literę (A-F) w każdą lukę.. A. at B. classes C. have D. in E. lessons F. takePrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz tę, która poprawnie uzupełnia luki.Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ przeczytaj tekst.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (1-3) zapisz …Ieśli macie ćwiczenia steps forward do klasy 4 , to str 17. zad 8 a jeśli nie to macie zdj, nie wiem czy to wam się chce czytać bo trzeba przeczytać zad.7 ,powiększ cie zdj , czyli klinijcie dam naj za szybka odpowiedz, …Które z podanych zdań są zgodne z tekstem, a które-nie?.

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania ktore z odpowiedzi A-e poprawnie go uzupełniają?

(0-5) Przeczytaj tekst.. Spośród podanych wyrazów wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki.Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt