Proces pielęgnowania pacjenta w hospicjum domowym

Pobierz

Płeć mężczyzna Wiek 57 lat Stan cywilny żonaty Wykształcenie wyższe Dane o pacjencie uzyskane w oparciu o dokumentację medyczną Pacjent lat 57 przyjęty na oddział opieki paliatywnej z oddziału intensywnej terapii w stanie ciężkim.. Stan po zawale mięśnia sercowego.. Nazwa pochodzi z języka angielskiego od słowa palliative, czyli "łagodzący", "uśmierzający".. Osiem lat temu przebył udar mózgu, w konsekwencji powstał niedowład lewostronny.. Wymaga opracowania planu opieki, monitorowania jego realizacji, a w razie potrzeby wprowadzania .. Rocznie fachową opieką paliatywną obejmujemy ok. 2000 chorych w opiece domowej (opieka obejmuje również rodziny pacjentów) oraz ok. 1000 pacjentów przebywających w hospicjum stacjonarnym.. psychologicznej i duchowej pomaga pacjentom żyć bez bólu.. Ogromną rolę w sprawowaniu opieki nad pacjentem odgrywa pielęgniarka.. Każdy podopieczny jest odrębną jednostką jedyną w swoim rodzaju, jest kimś, kto wiele w życiu doznał, jest skarbnicą wiedzy i doświadczenia.oceniana i nagradzana.. Istotne jest, że jest ona członkiem zespołu terapeutycznego najczęściej mającym kontakt z pacjentem.. Interwencje pielęgniarskie: - Obserwacja rany w kierunku miejscowych objawów świadczących o zakażeniu.. Proces pielęgnowania należy uznać za meto-Proces pielęgnowania pacjentem po udarze w stanie terminalnym - 1.07 - 8.07.2011 r. Proces pielęgnowania pacjentem po udarze w stanie terminalnym..

Proces pielęgnowania dziecka z dystrofią mięśniową pod opieką hospicjum domowego.

Pediatryczna opieka paliatywna realizowana jest przez hospicja domowe.. Pierwsze objawy w postaci blednącego zaczerwienienia można zaobserwować już w kilka godzin po unieruchomieniu[1].. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czym jest hospicjum domowe, powiedzmy najpierw, czym jest w ogóle hospicjum.Pojęcie to wywodzi się od łacińskiego słowa hospitium czyli gościna.Przed wiekami oznaczało ono miejsce, gdzie podróżny mógł uzyskać schronienie i doświadczyć opieki.Pacjent chory na nowotwór, przebywający obecnie w szpitalu, został zakwalifikowany do opieki paliatywnej.Lekarze sugerują, że należy znaleźć mu miejsce w hospicjum.Nasi znajomi twierdzą jednak, że to szpital powinien załatwić wszystkie formalności i przenieść pacjenta bezpośrednio do hospicjum, w przeciwnym wypadku pacjent po wypisaniu ze szpitala będzie musiał czekać w .Medycyna paliatywna inaczej nazywana jest po prostu opieką paliatywną.. PROCES PIELĘGNOWANIA DZIECKA Z DYSTROFIĄ .. której sprawą fundamentalną jest uświadomienie sobie, że pacjent w hospicjum nie oczekuje wyleczenia, ale poszukuje kogoś kto podejmie próbę .. hospicja domowe, które najczęściej są organizacjami pozarządowymi [1].proces pielęgnowania hospicjum.. Cel: Uzyskanie efektywnego snu, poprawa samopoczucia Działania pielęgniarskie: 1.. Hospicjum stacjonarne..

Leczenie odleżyn to proces trudny i długotrwały.

Rozmowa z pacjentem dotycząca warunków w których chory przebywa (mieszkanie samotnie, z rodziną)Personel pielęgniarski bierze czynny udział w procesie diagnozowa-nia, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji.. Problem: Ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej.. Chorobami współistniejącymi u K.B.. W warunkach domowych aby uzyskać pozycję wysoką można zastosować zagłówek - link tu .. Wzór skierowania zwykle można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej hospicjum domowego lub otrzymać w placówce.Hospicjum domowe dla dzieci; Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.. Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego 2.. W modelu, w którym pielêgniarka g³ównie wykonuje to, co znajduje zapisane w karcie zleceñ lekarskich, nie mo¿e byæ samodzielnym decydentem w zakresie szeroko rozumianej opieki nad pacjentem i jego rodzin¹..

Kategoria IIProblem pacjenta -duszność- proces pielęgnowania ...

.Opieka długoterminowa NIE jest opieką specjalistyczną.. Opieka hospicjum stacjonarnego sprawowana jest w szczególności w chorobach, które nie rokują nadziei na .Rola pielęgniarki w opiece paliatywnej i hospicyjnej - opis przypadku Adama Nurse's Role in Palliative and Hospice Care - Adam's Case Report Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie Streszczenie Praca dotyczy problemu funkcjonowania pacjenta przebywającego w hospicjum w ostatniej fazie choroby nowo-W Polsce pacjenci mogą korzystać z pomocy stacjonarnej opieki paliatywnej (hospicja stacjonarne i oddziały medycyny paliatywnej), domowej opieki paliatywnej (hospicja domowe), poradni medycyny paliatywnej, ośrodków pomocy dziennej, szpitalnych zespołów wsparcia konsultujących pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych innych .Opieka hospicyjna nad dzieckiem w domu.. - Obserwacja pacjenta w kierunku uogólnionych objawów świadczących o zakażeniu.By nieuleczalnie chory pacjent mógł zostać objęty opieką hospicjum domowego, musi mieć skierowanie do hospicjum, które może wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista - na przykład onkolog..

proces pielęgnowania hospicjum Imię i nazwisko pacjenta: T. G. Wiek pacjenta: 27 lat.

Nadciśnienie tętnicze.. Rozpoznanie: guz mózgu, stan po operacji maj 2010 r., wznowa - stan po operacji lipiec 2010 r. Progresja choroby w trakcie leczenia.. Niedowład połowiczy lewostronny.. Opieka długoterminowa sprawowana w ró nych formach i miejscach przez personel oProces pielęgnowania pacjenta leżącego.. Przykurcz kończyny górnej lewej.. Działania pielęgniarki nie koncen-trują się wyłącznie na biologicznym funkcjonowaniu pa-W poniższym tekście zostały przedstawione ewentualne problemy pielęgnacyjne, które mogą wystąpić u pacjenta z PEG wraz z celem opieki oraz prawidłowymi działaniami pielęgniarskimi, które w konsekwencji mają prowadzić do spełnienia wspomnianych celów.Pacjenci objęci opieką prze zespół hospicjum domowego/ hospicjum domowego dla dzieci mają zapewniony całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza hospicjum, porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu, całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do .Hospicjum domowe.. PW opiece paliatywnej - hospicyjnej najważniejszy jest chory i jego bliscy - nie lekarz i nie pielęgniarka.. Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., Ból głowy., Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc) , .. Proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego z porażeniem połowiczym2 Dane personalne Imię i nazwisko S. Z.. Hospicjum stwarza możliwość powrotu nieuleczalnie choremu dziecku do domu, gdzie pod opieka .- opieka minimalna - pacjent chodzący, samodzielny, nie wymaga specjalnej diety, samodzielny w zaspokajaniu potrzeb, parametry życiowe (HR, temp.). Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.Posts about Darmowe procesy pielęgnowania written by procespielegnowania.. Cel: Niedopuszczenie do zakażenia.. Na podniesienie jakości opieki nad pacjentem pozwala wprowadzony pod koniec lat 50-tych XX w. proces pielęgnowania.. Stan po chemioterapii i radioterapii.Proces pielegnowania Proces pielęgnowania Pacjent P.P lat 62 Oddział ZOL Rozpoznanie: stan po udarze niedokrwiennym mózgu.. Rozpoznanie lekarskie stan po nagłym zatrzymaniu krążenia trzy miesiące temu i resuscytacji w przebiegu .Plik Pacjent z nowotworem płuc.doc na koncie użytkownika sabhan81 • folder -procesy pielęgnacyjne- • Data dodania: 4 sty 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Proces pielęgnacyjny pacjenta i jego rodziny w środowisku domowym.docx na koncie użytkownika Florencja2013 • folder interna(2) • Data dodania: 28 sty 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko rozwoju zapalenia otrzewnej w wyniku urazu wielonarządowego jamy brzusznej.. są: przewlekała .w zależności od natężenia dystresu wymaga odpowied-niego wsparcia.. Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i napięcia powłok skórnych oraz .skali Barthel decyduje o kwalifikacji pacjenta do objęcia opieka domową lub stacjonarną gdy zaawansowanie niedołę *ności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym.. Opieka jest bezpłatna!OPIEKA HOSPICYJNA NAD DZIECKIEM W DOMU .. Pacjent K.B., lat 75.. Stąd niezwykłe znaczenie ma wyeliminowanie dystansu między pacjentem a personelem.. mierzone 2x/dobę, otrzymuje leki doustne, ma dobra orientację w sprawach zdrowia, nie wymaga oddziaływania psychicznego.. Szczęsna, Jadwiga..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt