Ćwiczenia present simple pdf

Pobierz

Exercises free and with help function, teaching materials and grammar rules.Present Simple - pytania i przeczenia - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. Petr Kulatý .Wstaw czasowniki w nawiasach w odpowiednich formach: Present Simple / Continuous 1.. Zastosowanie i budowa do wydruku w PDF na stronie Czasy angielskie.. - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. U zu p e ł n i j zd a n i a w ł a ś c i w ą fo r mą c za s o w n i k a w c za s i e P r e s e n t S i mp l e .Czas PRESENT SIMPLE 1 Zakre śl poprawn ą odpowied ź.. - Ćwiczenia i testy interaktywne z języka angielskiego.. 2 Utwórz przeczenia za pomoc ą don't lub doesn .Present Simple..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt