Przyjrzyj się wykresowi a następnie zaznacz poprawną odpowiedź

Pobierz

( %) Ocena: 1 Zaznacz poprawną odpowiedź A, B, C lub D. Zaznacz w tabeli odpowiednią cyfrę.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.. b) Zaznacz poprawną odpowiedź.. z rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej.. Przyjrzyj się poniższemu wykresowi, a następnie zaznacz zdanie zawierające prawdziwe informacje.. Największy wzrost wartości długu zagranicznego PRL nastąpił w latach .. 2010-04-12 20:03:21 Zaznacz zdania fałszywe a następnie napisz poprawne brzmienie 2018-04-03 13:38:32 Przyjrzyj się uważnie obrazowi Edouarda Maneta, a następnie zapisz wyrazy złożone określające elementy przedstawione na obrazie.. Ile będziesz mieć lat w 2040 roku?. Dzięki temu można było w jego murach organizować sejmy i .Przyjrzyj się poniższej ilustracji i .Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.. Za panowania Zygmunta II Augusta Rzeczpospolita przyłączyła Inflanty i umocniła swoją pozycję.. Zadanie 1.. Następnie wykonaj polecenia.. Wojska koronne po zakończeniu koncentracji, zgodnie z nakazem króla Jana III Sobieskiego, wymaszerowały na Wiedeń.. Liczba atomowa Z informuje o liczbie protonów w jądrze atomowym, a liczba masowa A - o sumie protonów i neutronów w jądrze.. Najwyższa suma opadów atmosferycznych przypada na październik.. Jakie trzy wnioski możesz wysnuć z tej grafiki.. pozostałe ładunki drobnicowe kontenery duże masowe suche (np. węgiel) masowe ciekłe (np. ropa naftowa) 0 5 10 15 20 25 35 30 [mln t] Gdańsk Gdynia Świnoujście Szczecin Ładunki: Wielkość i struktura przeładunków w najważniejszych portach morskich w Polsce w 2015 r.Przyjrzyj się wykresowi, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź..

(0-1) Przyjrzyj się wykresowi, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Czytaj uważnie treść poleceń.. Mapa jest związana z przebiegiem wojny trzynastoletniej.. wielkiej wojny z zakonem krzyżackim.Test składa się z 15 zadań.. Każdy uczestnik procesji trzymał w rękach świecę.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.. Nazajutrz pozjeżdżali się do szopy.. Przyjrzyj się poniższemu wykresowi a następnie podkreśl właściwy wniosek.. Okryły wojska pole; dopiero różni różne dają sentencyje*.. Dzikie zwierzęta żyjące na ziemi italskiej mają w niej swoje legowiska, mają przynajmniej nory i doły, w których mogą się schronić spokojnie, a ludzie walczący w obronie Italii i życie swoje poświęcający dla jej sprawy nie mają w swej ojczyźnie niczego oprócz powietrza i światła!1 PRACA KLASOWA: ROZDZIAŁ 2 DZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI (POZNAĆ PRZESZŁOŚĆ 1) Imię i nazwisko: Klasa: Data: / / PYTANIA TESTOWE (MAX.. Za rządów króla Zygmunta III Wazy wojska polskie i litewskie odniosły.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.Z nadejściem nocy miasto wydawało się całe w płomieniach z powodu wielkiej liczby bractw kroczących jedno za drugim w kierunku [placu] Świętego Piotra..

1 2 3 4 Przyjrzyj się wykresowi, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Źródło: Atlas demograficzny Polski Odpowiedz na pytania: 1.. Zaznacz w tabeli odpowiednią cyfrę.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie w każdym zadaniu zaznacz poprawną odpo-wiedź.. Mości panowie Deputowani.. rozwiązane.. Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.. B. Zmiany temperatury powietrza w ciągu roku są duże.. W obu dywizjach dwadzieścia siedem tysięcy żołnierzy i tyleż czeladzi*.. Kraj, który według oficjalnych danych nie został dotknięty wielkim kryzysem gospodarczym, to"Dziady".. A co się tyczy kraju Meszko, to jest on najrozleglejszy z ich [tj. słowiańskich] Zobacz więcej.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.. Czy obywatele mają wpływ na sprawy kraju?. Każdy uczestnik procesji trzymał w rękach świecę.Przyjrzyj się wykresowi i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (0-2) Przyjrzyj się fotografii i wykonaj polecenia.. Polacy!. A co się tyczy kraju Meszko, to jest on najrozleglejszy z ich [tj. słowiańskich] Zobacz więcej.Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym atomy tego samego pierwiastka chemicznego, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (0-2) Przyjrzyj się fotografii i wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się wykresowi, a następnie - Zadanie 1: Wiedza o społeczeństwie - strona 68. a) Blisko 70% respondentów uważa, że niezbędne w zakresie uznania kogoś za Polaka jest fakt Odpowiedź na zadanie z Wiedza o społeczeństwie.Przyjrzyj się wykresowi..

Zadanie 3.Przyjrzyj się wykresowi, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

Zadanie 3.. (0-1) Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Następnie wykonaj polecenia.. (0-2) Przeczytaj tekst i przyjrzyj się fotografii, a następnie wykonaj polecenie.. a) Zamaluj na schemacie różnymi kolorami strefy krajobrazowe wymienione w tabeli w zadaniu 1.. Zadłużenie zagraniczne PRL w latach (w mld dolarów) 30 20 10 8,4 1,1 0 1985 Największy wzrost wartości długu zagranicznego PRL nastąpił w latach .. Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania Pon pote 1.. Zadłużenie zagraniczne PRL w latach (w mld dolarów) 30 20 10 0 1985 Największy wzrost wartości długu zagranicznego PRL nastąpił w latach.. (0-1) Przeczytaj tekst, przyjrzyj się osi czasu i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. W moim położeniu mam wiele interesów, które muszę ze sobą godzić.Przyporządkuj podanym w tabeli informacjom właściwe miasto spośród oznaczonych na mapie cyframi 1-4.. Gdybym był Polakiem, myślałbym i czyniłbym jak wy.. (…) "Obaczę (powiedział nam), obaczę, jeżeli Polacy godni są być Narodem.Idę do Pozna-b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. 2019-11-21 19:30:27; przyjrzyj się uważnie płaskorzeźbie na stronie 28 a następnie wykonaj polecenia a b i c 2013-09-29 12:58:51; Przyjrzyj się rysunkowi przedstawiającemu plan katedry w Chartres.Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia..

3.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.

pytanie .pierwszy pokój toruński .. wydanie przywileju koszyckiego .. odnowienie Akademii Krakowskiej .. Zobacz odpowiedź.answer.. Grudzień 1970 r. a) Wyjaśnij, z jakim wydarzeniem jest związana ta fotografia.Przyjrzyj się uważnie obrazom Marca Chagalla i Pabla Picassa, a następnie dokończ zdania.. Tego, coście mi opowiadali, słuchałem z uczuciem.. A. Najzimniejszym miesiącem w roku jest styczeń.. z zagrożeniem ze strony Mongołów.. Zaznacz poprawną odpowiedź.. Proces tworzenia się tego państwa zapoczątkowało nadanie Krzyżakom ziemi cheł-mińskiej, do czego doszło w XI w.Przyporządkuj podanym w tabeli informacjom właściwe miasto spośród oznaczonych na mapie cyframi 1-4.. Ozwie się jeden szlachcic: "Nie odzywajcie się, kondeuszowie [zwolennicy kandydata francuskiego], bo tu będą kule koło łba latały".Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie zaznacz poprawną odpowiedź.. Miłość ojczyzny jest najpierwszą cnotą człowieka ucywilizowanego.. Z nadejściem nocy miasto wydawało się całe w płomieniach z powodu wielkiej liczby bractw kroczących jedno za drugim w kierunku [placu] Świętego Piotra.. rozwiązane.. Pierwiastek chemiczny to zbiór atomów:Zadanie 4. Przyjrzyj się wykresowi, a następnie odpowiedz na pytania.. nad Morzem Bałtyckim.. Odnajdź swój wiek na wykresie i zaznacz go na czerwono 3.. Jeśli się pomylisz, otocz kółkiem błędnie zamalowany kwadracik i zamaluj właściwy.. Zadanie 3.. Znajdź i zaznacz na zielono swój obecny wiek na wykresie.. Proszę o szybką odpowiedź potrzebne na jutro!. Powstanie państwa ukazanego na mapie było związane z zapoczątkowaniem kolonizacji niemieckiej.. rozwiązane.. 27 PUNKTÓW) Wynik testu: / 70 p.. Wybierz poprawną odpowiedź i zamaluj znajdujący się obok niej kwadracik.. Napoleon Wielki, niezwyciężony wchodzi w trzykroć sto tysięcy wojska do Polski.. Tekst źródłowy.. Stan zdrowotny ludzi dobry.a) Zaznacz poprawną odpowiedź.. Zadanie 2.. Jak starożytni Grecy nazywali zamieszkiwaną przez siebie krainę?. Zadanie 3.Gimnazjum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt