Osiągnięcia kultury polskiego oświecenia

Pobierz

Czołowymi przedstawiciele oświecenia w Polsce: - S. Konarski - pisarz polityczny, pedagog, reformator szkolnictwa, pijar.. Uczniowie klas szóstych zaprezentowali w formie plakatów osiągnięcia najwybitniejszych przedstawicieli polskiego …OŚWIECENIE - okres w dziejach kultury europejskiej od końca XVII do schyłku XVIII wieku.. - Osiągnięcia polskiego oświecenia: Utworzenie Komisji E - Pytania i odpowiedzi - Historia.Konstytucja 3 Maja propagowała idee oraz zdobycze epoki oświecenia, a więc wzmacniała wadzę wykonawczą w kraju, wprowadzała zasadę dziedziczenia tronu, likwidowała …Jej działalność stanowiła jedno z największych osiągnięć kulturalnych Polski czasów Oświecenia.. Oświecenie w Polsce obejmuje lata … Nurt głoszący kult rozumu i wiedzy.. …Ideałem epoki Oświecenia był człowiek wykształcony, znający kilka języków, należący do salonów literackich i lub klubów.. Schyłek epoki trwał do początku XIX w.2.. Związek z podstawą programową: ele kształcenia - Wymagania ogólne; I. Chronologia historyczna.. Postawę tę …Wpisują do tabeli najważniejsze osiągnięcia naukowe i kulturalne polskiego oświecenia - korzystają z podręcznika i encyklopedii historycznej.. Opracował i wydał …Oświecenie - publicystyka Główną ideą oświecenia był krytycyzm wobec instytucji politycznych i społecznych, Kościoła i dotychczasowego systemu nauczania..

Poznasz mecenasa polskiego oświecenia.

Odróżnianie …Dowiesz się, jak wyglądało oświecenie w Polsce 2.. 6. utylitaryzm - każdy człowiek jest ważny i musi z korzyścią pracować dla całego społeczeństwa.. XVIII wieku, a jego rozkwit nastąpił za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.. Dziedzina …Oświecenie [osiągnięcia] Epoka niezwykła, więc i sukcesy były niemałe, najważniejsze to: Konstytucja 3 maja 1791 roku, pierwsza w Europie ustawa zasadnicza normująca …W Polsce idee oświecenia którego przedstawiciele domagali się między innymi: przejęcia przez państwo dóbr biskupich, kasaty apelacji do Rzymu, likwidacji znacznej …Jan Matejko, Konstytucja 3 maja 1791 roku, olej na płótnie, Zamek Królewski w Warszawie, domena publiczna.. Zwalczał liberum veto.. deizm - Bóg tylko stworzył świat i nie ingeruje w niego.. Naczelnym hasłem Oświecenia według I. Kanta …1.. Nasze cele: -znać najwybitniejszych przedstawicieli oświecenia i ich dokonania -rozumieć, jaki wpływ na polską kulturę …NAUKA: - Karol Linneusz - zreformował nazewnictwo roślin i zwierząt - Isaak Newton - prawo powszechnego ciążenia, rachunek różniczkowy - Jan Kepler - prawa ruchu planet …Reformy, utrata niepodległości i oświecenie "Epokę Oświecenia w dziejach kultury polskiej utożsamia się tradycyjnie z okresem trzydziestoletnich rządów …Szkolnictwo doby oświecenia..

Zmiany dotyczyły głównie nauczania …Temat: Kultura polskiego oświecenia.

Znasz najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia i ich osiągnięcia (H. Kołłątaj, St. Staszic, I. Krasicki, W. Bogusławski, J.U. Niemcewicz) 2.Osiągnięcia polskiego oświecenia: Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej oraz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych;Najważniejsze postacie polityki i kultury polskiego oświecenia.. Wprowadzono zmiany w programie nauczania - zmniejszono ilość …Wymienisz typowe przykłady sztuki klasycystycznej w Polsce i ich autorów; Opracujecie w grupach mapę myśli w działach - oświata, gospodarka, kultura i literatura; …oświecenie epoka okres w kulturze w Europie w latach oświecenie w Polsce w latach ok. oświecenie katolickie połączenie idei czym było …Więcej nawet: oświecenie było epoką, kiedy to "po raz pierwszy kultura europejska przechyliła szalę ze sfery religijnej na sferę świecką, z sacrum na profanum " [3].Temat: Kultura polskiego oświecenia Podręcznik str. 163 Omówienie tematu: Wprowadzenie Okres rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego to czas rozkwitu oświecenia w …W Polsce oświecenie przypada na lata 30.. KRYTERIA SUKCESU: 1. zapamiętam wydarzenia: 1765 r. - utworzenie Szkoły … Przedstaw w punktach zdobycze kultury polskiego oświecenia..

2. podam 5 cech oświecenia w XVIII …Temat zajęć: Kultura polskiego oświecenia.

Wojciech Bogusławski () Franciszek Bohomolec () Franciszek Salezy Jezierski …KRYTERIA SUKCESU: 1. zapamiętam osiągnięcia Izaaka Newtona, Karola Monteskiusza, Woltera, Jamesa Watta, Jeana-Jacques'a Rousseau..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt